Twee zeer bekende geuren: grapefruit en lavendel. De grapefruit olie en de lavendel olie worden veel gebruikt in onze speciale aroma’s. Dit komt omdat de grapefruit geur en ook zeker de lavendel geur zeer bepalende geuren zijn.

Lavendelgeur

Lavendelgeur, bekend om zijn kalmerende en ontspannende eigenschappen, speelt een cruciale rol in de wereld van geurmarketing. Deze geur wordt vaak ingezet in verschillende omgevingen, zoals wellnesscentra, winkels en zelfs kantoren, om een rustgevende en aangename sfeer te creëren. Lavendel heeft het unieke vermogen om stress te verminderen en een gevoel van rust te bevorderen, waardoor het een ideale keuze is voor ruimtes waar men ontspanning of een stressvrije omgeving wil stimuleren. De subtiele, zoete en kruidige tonen van lavendel worden vaak gecombineerd met andere geuren om een complexer geurprofiel te creëren, waardoor de gebruikerservaring verder wordt verrijkt.

In de context van geurmarketing, wordt lavendelgeur strategisch gebruikt om klantgedrag te beïnvloeden en merkbeleving te versterken. Onderzoek wijst uit dat geuren een directe impact hebben op de emoties en besluitvorming van consumenten. Door de inzet van lavendelgeur kunnen bedrijven een ontspannende en gastvrije omgeving creëren, wat bijdraagt aan een positieve klantervaring. Dit is vooral effectief in retailomgevingen, waar een aangename geur kan leiden tot langere verblijftijden en een grotere bereidheid tot aankoop. Lavendelgeur wordt daarom gezien als een krachtig hulpmiddel in geurmarketing, dat helpt bij het opbouwen van een sterke emotionele band met klanten en het versterken van merkidentiteit.

De Citrusgeur: Grapefruit olie

De grapefruit geur behoort bij de Citrus geuren. Dit zijn in onze aroma’s de geuren die horen bij de Chydre familie. Deze aroma’s zijn fris en fruitig, maar daarnaast ook bescheiden en zeer geliefd. De grapefruit olie wordt in onze aroma’s nooit alleen gebruikt, maar juist in mooie harmonie met de andere geurnoten.

Grapefruit Geur

De citrusgeuren worden voornamelijk gebruikt in situaties waar veel (verschillende) mensen zijn. Denk hierbij aan scholen, kantoren, gebouwen, ziekenhuizen ed. Wij bieden de 4 volgende geursensaties aan:

  1. CYPRUS
  2. FOCUS
  3. FRESH
  4. ELEGANT

De Bloemengeur: Lavendel olie

Voor ons staat de lavendel geur voor concentratie. Deze speciale en bekende geur wordt veel gebruikt op plekken waar veel mensen zijn. Je kan denken aan winkels, maar vooral op scholen en kantoren is de lavendel olie geliefd. Het geeft naast een rustgevende geur, juist ook een stimulerende geur. In combinatie met andere geurnoten wordt de lavendelgeur optimaal gebruikt.

Lavendel geur

Onderzoek naar de lavendel geur vergeleken met de grapefruit geur

Wij vinden het altijd erg interessant om ons te verdiepen in de vele geur onderzoeken die er zijn. Vooral de bekende aroma’s waarbij de grapefruit olie en de lavendel olie worden gebruikt wekken onze interesse.

Verschil tussen mannen en vrouwen

Uit de resultaten van een onderzoek bleek ook dat juist vrouwen meer besteed hebben in de lavendelconditie, vergeleken met de grapefruit en geurloze conditie, terwijl onder de mannen geen verschillen zijn tussen de condities. Mogelijke verklaringen voor dit resultaat moeten wellicht worden gezocht in de verschillen tussen man en vrouw.

Hoe werken de hersenen?

Coley (2002) heeft 28 aangetoond dat er verschillen bestaan in informatieverwerking en aankoopgedrag tussen mannen en vrouwen. Zij verwerken informatie verschillend, kopen verschillende producten voor verschillende doeleinden en laten zich door verschillende invloeden leiden bij aankoopbeslissingen.

De emotionele shoppers

Vrouwen worden vaker gezien als emotionele shoppers, want Coley (2002) stelt dat voor veel vrouwen psychologische en emotionele aspecten meespelen bij shopgedrag, terwijl deze aspecten afwezig zijn bij mannen. Zo stelt zij dat mannen meer gerichte, efficiënte shoppers (taakgericht) zijn, terwijl vrouwen ook plezier beleven aan het winkelen op zich (recreatie-shoppers).

Gemotiveerde shoppers

Critici zouden het verschil tussen mannen en vrouwen mogelijk toe willen wijzen aan de shopping motivatie. Toch is dat niet erg waarschijnlijk want Kaltcheva en Weitz (2006) hebben aangetoond dat taakgeoriënteerde shoppers een low arousal omgeving (lavendel) prefereren, in tegenstelling tot recreatie-shoppers die de voorkeur geven aan een high arousal (grapefruit) omgeving. Dat is in strijd met de resultaten, aangezien het hogere bestedingsbedrag juist voor de vrouwen (recreatie-shoppers) in een low arousal omgeving een effect heeft aangetoond.

Verwerken van een geur

Het is aannemelijk dat het verschil tussen mannen en vrouwen ontstaat doordat mannen en vrouwen geur op een andere manier verwerken en dat vrouwen gevoeliger kunnen reageren op de aanwezigheid van geur dan mannen. Vrouwen zijn meer gedetailleerde informatieverwerkers (Coley, 2002), daarom laten zij een hogere gevoeligheid zien ten opzichte van externe stimuli, zoals geur (Alain d’Astous, 2000). Omdat de aanwezigheid van geur een positieve invloed heeft op affect, zijn vrouwen wellicht gemakkelijker te beïnvloeden door geur dan mannen.

Ontspannend of bloemig?

Dan blijft de vraag waarom dit alleen werkt in de conditie met lavendelgeur en niet in de grapefruitconditie. Dit zou te maken kunnen hebben met de associaties die mensen, in dit geval vrouwen, hebben met een geur. De lavendel geur en de grapefruit geur werden als even prettig ervaren, waarbij grapefruit regelmatig werd benoemd als fris en schoon, terwijl lavendel vaak werd benoemd als ontspannend of bloemig.

Onderzoek

Herz (2004) stelt dat de reden waarom we geuren prettig of onprettig vinden, afhankelijk is van onze emotionele associatieve historie met de geur in kwestie. Associatief leren is het proces waar men een gebeurtenis of item linkt aan een ander door een gebeurtenis in een persoonlijke eerdere ervaring (Herz, 2004). Wanneer we kijken naar de aangeboden producten in een supermarkt, zien we dat citrus vaak in schoonmaakmiddelen voorkomt, terwijl lavendel vaak terugkomt in verzorgingsproducten. Het is aannemelijk dat veel vrouwen eerdere ervaringen hebben opgedaan met deze geuren, waarbij grapefruit wellicht eerder associaties oproept met ander onderwerpen.

Grapefruit olie of Lavendel olie

Shopping motivatie is gemeten in deze studie maar gaf geen resultaat. Het is daarom erg onwaarschijnlijk dat de verschillen tussen mannen en vrouwen zijn toe te schrijven aan shopping motivatie.

De lavendel olie roept associaties op met persoonlijke verzorging en ontspanning. Het is dus goed mogelijk dat lavendel daarom in dit verband positievere associaties oproept dan de grapefruitolie. Blijkbaar kunnen geuren die beide als even prettig worden ervaren, van elkaar verschillen in de associaties die geuren oproepen, waardoor de respons op de lavendelgeur toch positiever kan zijn dan op de grapefruitgeur. Omdat hier op basis van de huidige literatuur nog geen bewijs voor kan worden geleverd, is het zeer interessant om verder onderzoek te doen naar de invloed van verschillende associaties bij geuren.

Jong en oud

De associaties kunnen mogelijk ook voor elke doelgroep verschillen, omdat associaties ontstaan door eerdere ervaringen (Herz, 2004). Het is denkbaar dat bepaalde geuren voor jongeren hele andere associaties hebben dan voor ouderen, of dat hierin verschillen bestaan tussen man en vrouw.

Nieuwe onderzoeken

Vervolgonderzoek zou daarom moeten ingaan op de associaties die veel gebruikte geuren oproepen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende doelgroepen. Ook is het belangrijk om de verschillen tussen mannen en vrouwen verder te onderzoeken, omdat hierover op basis van de huidige literatuur nog geen duidelijke conclusies kunnen worden getrokken.

Geurcondities

Een andere belangrijke bevinding in dit onderzoek is dat klanten in de geurcondities bij de aanschaf van high involvement producten meer besteed hebben dan in de geurloze conditie, terwijl er bij de low involvement producten nauwelijks verschil is. Ellen en Bone (1998) verklaren dit.

Consumenten beïnvloeden

Zij veronderstellen dat geureffecten meer invloed hebben op gemotiveerde consumenten dan op niet gemotiveerde consumenten, omdat gemotiveerde consumenten beter in staat zijn om benodigde middelen op te roepen om de geur te identificeren.

Geurmarketing werkt

Klanten die gemotiveerd zijn om te winkelen worden dus sterker beïnvloed door een omgevingsgeur dan consumenten die ongemotiveerd gaan winkelen. Een aanvullende verklaring voor dit resultaat kan zijn dat er een verband bestaat tussen het soort product en de verblijfsduur van de consument.

Extra omzet door de juiste geurbeleving

Logischerwijs zullen consumenten over het algemeen langer in een winkel verblijven om een high involvement product aan te schaffen, omdat het aankoopbeslissingsproces langer is, in vergelijking met een low involvement product waar consumenten over het algemeen nauwelijks over nadenken. Dus zou het heel aannemelijk zijn dat consumenten die langer in de winkel verblijven, sterker beïnvloed worden door de aanwezigheid van een geur dan consumenten die heel kort in de winkel zijn.

Conclusie lavendel geur en grapefruit geur

Deze studie bewijst wederom dat het toepassen van een omgevingsgeur, ook bij geurloze producten, positieve reacties oplevert onder consumenten. Consumenten voelden zich plezieriger wanneer er een omgevingsgeur aanwezig was in tegenstelling tot geen geur, waarbij lavendel en grapefruit als even prettig zijn beoordeeld. Mannen beoordeelden de winkel positiever terwijl vrouwen significant een hoger bedrag besteed hebben in de geurconditie, in dit geval lavendel. Deze verschillen konden niet met zekerheid worden verklaard, daarom is vervolgonderzoek nodig.

Welke geurolie kies je?

Verder is er met name een verschil in de aankoop van high involvement producten gezien, producten waarvoor de consument over het algemeen meer gemotiveerd is in vergelijking met low involvement producten. Verschillen tussen de lavendel geur en de grapefruit geur zijn ook gevonden, de consumentenrespons (attitude en besteed bedrag), was over het algemeen positiever voor lavendel. Mogelijk worden deze verschillen verklaard door de associaties, ontstaan door ervaringen uit het verleden, die consumenten hebben bij een geur.

0 comments on Grapefruit of Lavendel?

Post a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *